Idee 1273a.                                                


Armoed, ondeugd en filanthropie - of wat daarvoor zoo dikwyls doorgaat - zyn drie varieteiten van dezelfde ziekelykheid, die elkaar vice-versa veroorzaken, styven, kompleteeren en in leven houden.


Nee, dat is niet zo om diverse redenen. En is dat vrijwel niemand vrijwillig armoede lijdt.

Idee 1273a.