Inleiding Ideen 6                                          


INLEIDING IDEEN 6:

Ideen 6 bestaat uit ca. 144 genummerde ideen, die niet helemaal korrekt genummerd zijn op sommige plaatsen, om welke reden ik een aantal fout genummerde ideen omgenummerd heb. Een en ander staat uitgelegd in 1160-1. Ook ontbreekt er één idee, te weten 1154, waarschijnlijk door een nummerfout in de tekst, en niet omdat er tekst verdwenen zou zijn.

De hele Ideen 6 gaat over de geschiedenis van Wouter Pieterse, al zijn er enkele ideen over andere onderwerpen tussendoor gezaaid.

Er is nu ook - vanaf deze eerste html-publikatie van Ideen 6 - een speciale index voor de ideen en hoofdstuksamenvattingen die alleen Woutertje Pieterse betreffen, die in ieder geval bruikbaar is om dit verhaal in een aparte index te hebben en om er enig overzicht van te verkrijgen.

Hier is een kort overzicht van de belangrijkste verhaalpunten, ideen en commentaren in Ideen 6, en er is overigens een bruikbaar algemeen overzicht in de index op Woutertje Pieterse:

  • Wouter gaat van school (1081), Multatuli merkt iets op over zijn eigen chronologie (1090), en Wouter krijgt z'n eerste baantje bij de fa. Motto, Handel en Cie. (1094).
  • Wouter gaat weer op bezoek bij de Holsma's (1101), leert over massa's (1107) en past de kennis toe in een zelfstandige daad (1113). Ondertussen merk ik wat op over rollen in 1112.
  • Wouter peinst over God als Stern in de Max Havelaar (1118) en ontmoet Femke's moeder opnieuw, evenals pater Jansen (1120). Ook komt er een tweede betrekking voor hem (1121), bij de fa. Ouwetyd en Kopperlith. 
  • Multatuli legt een logisch-wiskundig principe uit dat later bekend werd (1123), en een keizer, koningen, prinsen, prinsessen en paltsgravinnen bezoeken Amsterdam (1127), wat aanleiding geeft tot veel echt-Hollandse karaktervastheid (1128), en met zich mee brengt dat Wouter op tafel komt te liggen voor ogen van de Holsma's (1129).
  • Wouter verloochent Femke (1131), juffrouw Pieterse is blij dat Wouter weer bij de Holsma's was (1132) en juffrouw Laps bezoekt Wouter's familie met het doel Wouter te verleiden (1134), aanvankelijk met enig succes (1139).
  • We krijgen meer te horen over Juffrouw Laps' verleidingskunsten (1140), over prinses Erika (1146) en de historie met Klaas Verlaan (1152) en over het nut van voetzoekers (1153).
  • Wouter meent Femke 's nachts op straat te zien en verlaat juffrouw Laps (1158), en ontmoet vrouw Gooremest, Klaas Verlaan en prinses Erika (1159) en er is ook sprake van echt-Hollandse vaderlandsliefde en karakter (1161-1), terwijl prinses Erika die door Wouter aangezien wordt voor Femke (van wie veel sprake is in deel 6, al krijgen we haar in het hele deel niet te zien) Wouter tot zijn grote vreugde "Mein Bruder" noemt. (1160-2)
  • Wouter is verliefd (1161-2), zwerft door de stad, en valt in slaap bij het huisje van Femke's moeder (1165-1), die hem daar vindt, onder de pomp zet (1167), en in Femke's bed te slapen legt, waar hij bij het wakker worden een hemelse boodschap krijgt (1169). De lezer krijgt wat meer commentaar over rollen van mij in 1171.
  • Wouter ontmoet dokter Holsma weer (1173), en mag met de Holsma's mee naar de Amsterdamse Stadsschouwburg (1176), waar de lezer meer leert over het Hollands volkskarakter (1178), en waar prinses Erika Wouter een kushand en een takje rozenknopjes toewerpt, en Wouter flauw valt van aandoening, ook in aanwezigheid van Napoleon (1182).
  • Juffrouw Pieterse is heel blij dat Wouter bij dokter Holsma logeert (1185), en Wouter krijgt een aantal levenslessen en raadgevingen van dokter Holsma (1186), en begint aan zijn tweede betrekking, bij de fa. Ouwetyd en Kopperlith, waar hij in Ideen 6 voornamelijk leert wachten (1190), maar ook althans iets mogelijk nuttigs doet voor de familie van z'n baas (1204), wiens zeer interessante echt-Hollandse familie en ondergeschikten we aan het eind van Ideen 6 leren kennen.

Er zijn enkele ideen die niet direct met Wouter van doen hebben in Ideen 6 maar het zijn er maar een paar. Ik heb redelijk wat commentaren, noten en opmerkingen gegeven, waaronder een paar langere over het spelen van rollen (zie 1112, 1171 en 1185), en mij verder redelijk wat moeite gegeven de lezer links te geven naar allerlei passages in Multatuli's Ideen en het Wouter-verhaal, dat zich ondertussen uitstrekt over Ideen 1, Ideen 2, Ideen 5 en Ideen 6, en vervolgd wordt in Ideen 7.

Ook heb ik enkele keren gespeculeerd over het niet-bestaande vervolg van de Wouter-geschiedenis in de nooit verschenen Ideen 8 en verder, en over een tamelijk opvallend thema - voor wie goed kijkt - in de "Woutertje Pieterse", namelijk dat allerlei zaken zich herhalen en aan en in elkaar spiegelen, wat vrijwel zeker Multatuliaanse opzet was.

Tenslotte iets over mijn redactie van Multatuli's tekst: Als eerder is mijn leidraad de Garmond-editie van de Ideen, bezorgd door zijn weduwe in de eerste jaren van de 20ste eeuw, voor uitgeverij Elsevier.

Het is enigszins opvallend dat Ideen 6 en Ideen 7 minder goed gecorrigeerd zijn dan de eerste 5 bundels Ideen, die inderdaad vaker herdrukt zijn door Multatuli's onvolprezen uitgever Funke, en minder vaak zijn nagekeken door Multatuli. (Zie het nawoord bij Ideen 3.)

Ik heb me daarom veroorloofd enkele evidente foutjes, meestal een ontbrekende letter, aan te vullen, weg te halen of vervangen zonder enige opmerking.


Maarten Maartensz
Amsterdam
16 april 2006
 

Inleiding Ideen 6