Idee 1193e.                                                


De zwaarste beproevingen worden ons opgelegd door nietigheden. Zy overvallen ons dagelyks, telkens, aanhoudend, en vinden ons meestal ongewapend. Bovendien, er wordt geen eer behaald in zulken stryd. Mozes en de ‘Heer’ wisten 't wel. Ze plaagden Egypte niet met tygers, maar met sprinkhanen.


Juist, en dat niet omdat nietigheden per se zwaar te dragen zijn, maar omdat ze met zo velen, zo onverwacht en zo vaak komen, en in meerderheid onafwendbaar zijn. Zowel het grote als het kleine geluk ligt besloten in het kleine en alledaagse - in hoe men is, maatschappelijk mag zijn en individueel durft te zijn. En: Wie zich niet groot toont in het kleine is niet groot, zomin als wie het grote niet in het kleine kan zien.

Idee 1193e.