Idee 1193c.                                                


Geen oneerbiediger ding dan de Natuur!


Immers, zoals de Chinezen zeggen: "Voor de natuur zijn allen als strooien poppen". Eerbied en mededogen voor de mens kan alleen de mens opbrengen, al is dit menselijke de meeste mensen tegenover de meeste  mensen veel te veel  gevraagd.

Idee 1193c.