Idee 1193b.                                                


Wouter, byv. had in dien tyd zich kunnen meester maken van wat gladheid in de vermenigvuldigings-tafel tot 20 X 20, of verder nog. Waarom niet? Maar aan zoo-iets dacht-i niet. Z'n eenige zorg was, geen geluid te maken, om vooral m'nheer Dieper niet te hinderen. Dit was nu - o Holsma! - z'n meest-nabyliggende plicht. [1] Uit het volle besef hiervan, hield hy den adem in, met het natuurlyk gevolg dat-i uitberstte in 'n hoestbui.


[1] Z'n eenige zorg was, geen geluid te maken, om vooral m'nheer Dieper niet te hinderen. Dit was nu - o Holsma! - z'n meest-nabyliggende plicht.

Hier zien we een dubbele tekortkoming van Holsma's regel: Hij had geen uitleg gegeven hoe een "plicht" te herkennen, en al evenmin hoe vast te stellen welke van diverse plichten "z'n meest-nabyliggende" was. Dit is trouwens een tekortkoming van de meeste morele regels: Ze komen niet met een bijgaande regel voor hun behoorlijke toepassing, noch met een bijkomende regel over hun relatieve belang. 

Idee 1193b.