Idee 1193a.                                                


Niemand verveelt zich zonder schaamte. Men wordt er niet graag op betrapt, waaruit misschien de gevolgtrekking kan gehaald worden, dat het niet geoorloofd is zich te vervelen.


Ik betwijfel 't allemaal zeer.

Idee 1193a.