Idee 1163.                                                

Smart en geluk hangen meer af van wat we zyn, dan van wat ons overkomt. [1] Als veroveraars die zich bukken onder de zeden van 't land dat ze schynen te beheerschen, nemen byna alle gebeurtenissen de kleur aan van 't gemoed dat ze beroeren. 

Byna alle. Want er zyn treurige uitzonderingen, die ik nu voorbyga.


[1] Smart en geluk hangen meer af van wat we zyn, dan van wat ons overkomt.

Hm. Het hangt er bijvoorbeeld van af wat iemand overkomt, en hoeveel dat overlaat van degene die het overkomt. Daarbij: Multatuli's formulering is me te algemeen en Schlagwortartig, was het alleen omdat ls er dan een belangrijkste factor is voor de smart en het geluk dat een mens ondervindt, dit toch in de eerste plaats z'n doelen of wensen zijn, en wat iemand gelooft over de kansen dat deze bereikt zullen worden.

Idee 1163.