Idee 1136.                                                


De waarheid is zoo eerbiedwaardig, dat we haar niet mogen versmaden, al wordt ze verkondigd door juffrouw Laps. [1]


[1] De waarheid is zoo eerbiedwaardig, dat we haar niet mogen versmaden, al wordt ze verkondigd door juffrouw Laps.

Nee, dat is natuurlijk niet precies waar, minstens, eenvoudig omdat er zeer veel saaie of oninteressante of pijnlijke of gruwelijke waarheden zijn, die heel weinig of niets eerbiedwaardigs hebben.

Als er iets eerbiedwaardig is met betrekking tot de waarheid dan is het toch vooral het willen kennen ervan, en het geen genoegen nemen met wensdenkerij. "Het is niet de waarheid die de mens groot maakt, maar de mens die de waarheid grootmaakt." (Confucius)

Idee 1136.