Idee 1131.                                                


Op weg naar-huis had Wouter niet den minsten last van zweven. Hy voelde zich redelyk laag, en had ditmaal volkomen gelyk. 

Want... als die byna tusschen deur en post benepen jurk van zyde geweest was....

Of... als-i dat driehoekjen elders ontdekt had, elders! Niet by de Holsma's! Niet in gezelschap van Sietske die zooveel geld had in haar spaarpot! Niet in dien allerfatsoenlyksten kring! Niet onder de oogen van Willem die hem zoo plaagde met z'n hoogmoedig latyn...

Dan... dan... o zeker!

Dŗn!

Maar nu! Maar hier!

Hy was braaf genoeg om zich te schamen. Maar dit is ook 't eenige wat ik in z'n voordeel zeggen kan.

Overigens...

Alas, poor mankind!

Wat beteekende de dolfyn-parabool op 't koffihuistafeltje, by zůů'n val?

Hy had zich dezen keer werkelyk bezeerd! [1]


[1] Hy had zich dezen keer werkelyk bezeerd!

Wouter had zich namelijk niet ridderlijk gedragen tegen z'n dame. Zie 1130.

Trouwens... het is een interessant feit dat nogal wat gebeurtenissen in "Woutertje Pieterse" herhaald voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld de salie-avondjes van juffrouw Pieterse; de conflicten van juffrouw Laps en meester Pennewip over correct taalgebruik; maar ook Wouter's verraad van Femke, want ook dat deed hij eerder, in IdeŽn V, aan het eind van 1049, en daar haalde Multatuli eveneens Petrus erbij als in dit geval.

Er zijn meer van dergelijke parallelen, analogieŽn en overeenkomsten, en ik zal er later een lijstje van geven o.a. omdat ik denk dat althans een deel opzet zijn van Multatuli.

Idee 1131.