Idee 1125.                                                

Wie alles wist, zou zich nooit verwonderen. Dewyl alzoo, in zekere gevallen, gebrek aan verwondering zou kunnen doorgaan voor kennis, hebben sommigen, die te weinig weten om zich te verwonderen, zich dat gebrek aangeschaft. Z is 't bekende nil mirari 'n rinkelbel van zotskappen geworden. [1]


[1] Z is 't bekende nil mirari 'n rinkelbel van zotskappen geworden.

Ja, dat lijkt mij ook. Bovendien doet niemand het werkelijk: Wie zich vlijtig toelegt op "nil mirari" doet dat waarschijnlijk uit bewondering voor zichzelf. En het volgen van het niet-volgen van leiders - "don't follow leaders!" - is ook weer een vorm van volgelingschap - maar wat Multatuli vooral dwars gezeten zal hebben is dat zo weinigen hm verkozen tot maatschappelijk leider en voorganger. 

Idee 1125.