Idee 1109.                                                


Er is veel oefening in begrip noodig om intezien hoe weinig er door sommigen kan begrepen worden. [1]


[1] Er is veel oefening in begrip noodig om intezien hoe weinig er door sommigen kan begrepen worden.

Dit kan met aanzienlijke rechtvaardiging gezien worden als een "note to self" van Multatuli, die grote moeite had met begrijpen waarom zo weinig Nederlanders hem steunden in zijn kritiek op allerlei misstanden in Nederland en Nederlands Indië.

En inderdaad is de gemiddelde menselijke domheid hèt grote menselijke probleem, en zou de menselijke geschiedenis een heel andere zijn als iedereen vergelijkbaar begaafd was met Multatuli, trouwens niet in de zin van "even taalbegaafd", maar van "vergelijkbaar intelligent".

Het meeste kwaad in de wereld is niet het gevolg van menselijke slechtheid, maar van menselijke domheid: De grootste misdaden worden gedaan uit naam van de hoogste idealen, door gewone mensen die menen hun maatschappelijke, politieke of religieuze plicht te doen.

Idee 1109.