Idee 1104.                                                


De beschavende invloed van de zoogenaamd klassieke studien openbaart zich eerst - tenzyd-i geheel wegblyft! - op later leeftyd. [1] In-den-beginne werkt de kennismaking met Cicero kannibaals. Il faut passer par là, naar 't schynt, maar 't is jammer. 

Wat vervulde by de Grieken de rol die by ons door 't klassieke gespeeld wordt? [2]

Zouden ze misschien den rang van voorgangers juist hieraan te danken hebben, dat ze zich géén voorgangers tot modellen kozen, en dus wel gedwongen waren zichzelf te zyn? [3]

't Is de moeite waard, hierover natedenken.


[1] De beschavende invloed van de zoogenaamd klassieke studien openbaart zich eerst - tenzyd-i geheel wegblyft! - op later leeftyd.

Ja, dat is waar, maar geldt voor vrijwel alles wat mensen leren in hun kindertijd: Zin, gebruik en betekenis worden pas echt duidelijk op later leeftijd.

Wat betreft die "klassieke studien": Het is tegenwoordig niet meer noodzakelijk om Latijn en Grieks te kennen om toch behoorlijk geïnformeerd te zijn over de oude Grieken en Romeinen, omdat zeer veel behoorlijk goed vertaald is in de meeste moderne talen.
 


[2] Wat vervulde by de Grieken de rol die by ons door 't klassieke gespeeld wordt?

Naar mij verteld is op school: Homerus, die immers voor de Grieken uit Pericles' tijd reeds een dichter van lang geleden was. Maar hier kan men dan natuurlijk vragen naar de klassieken uit Homerus' tijd, enzovoort.

Het juiste antwoord is meer van de vorm: Er kòn pas sprake zijn van klassieke auteurs nadat de kunsten van schrijven en lezen wijd verbreid waren.  
 


[3] Zouden ze misschien den rang van voorgangers juist hieraan te danken hebben, dat ze zich géén voorgangers tot modellen kozen, en dus wel gedwongen waren zichzelf te zyn?

Deze vraag heeft ongetwijfeld veel te maken met Multatuli's interesse in waarachtigheid, waarvoor zie 1101, en slaat dus veel meer op individuen dat groepen of volkeren.

Idee 1104.