Idee 1099.                                                


Er bestaat 'n soort van voorzichtigheid en van ongeloof, die evenzeer als de lynrecht tegenovergestelde hoedanigheden, uit domheid voortvloeit.

Daar zlk wantrouwen niet loffelyk is, kan 't geen menschenkennis wezen.

Wie eens-vooral alle munt voor valsch houdt, en daarom geen enkel stuk aanneemt, loopt zeker geen gevaar bedrogen te worden met valsch geld.

Geeft hy door deze methode blyk van kennis? Immers neen! Zou ze voordeelig zyn? Evenmin.

De menschenkennis van 't oude vrouwtjen in 492, was waarschynlyk van dit allooi. [1]


[1] De menschenkennis van 't oude vrouwtjen in 492, was waarschynlyk van dit allooi.

Wel... dat "allooi" is wantrouwen, en dat is niet zo heel onverstandig waar het publiek beleden   menselijke motieven aangaat.

Idee 1099.