Idee 1089.                                                


Wouter's intrede in 'n brok van de werkelyke wereld. Taalkundigheid van den auteur, blykbaar in 't vinden van den oorsprong van 't woord hypotheek, dat geboren is op den Zeedyk te Amsterdam. Muntslag. Zaken! Gods vinger in 'n leesbibliotheek, naast snuif en tabak.

In eene gevestigde handelszaak wordt gevraagd een jongeling (P.G.) [1] van deftige familie. Vereischten zyn: eerlykheid, goed zedelyk gedrag, en niet beneden de vyftien jaren. By lust tot werken, bestaat er vooruitzicht op salaris. Op 'n fatsoenlyke behandeling kan men staat-maken. Reflecteerenden worden verzocht zich met gefrankeerde en eigenhandig geschreven brieven onder 't motto “Handel” aantemelden by den boek- plaat- en kunsthandelaar E. Maaskamp, Nieuwendyk by den Dam te Amsterdam, waar te verkrygen is... 

Welk kunstprodukt er in die dagen by Maaskamp van de pers kwam, weet ik niet meer. Misschien iets van den aard der prenten die Wouter kleurde. Bejaarde lezers zullen zich de hier bedoelde firma herinneren, en de jongeren kunnen haar gebruiken als verklaring van zekere uitdrukking die burgerrecht verkreeg in 't whistspel. 't Was 'n bonte winkel. Dáár zyn de hollands-fransche modeplaten verschenen, waarnaar zich de ‘incroyables’ en ‘merveilleuses’ kleedden... niet precies om te voldoen aan de proklamatie der Amsterdamsche Regeering van 13 Juni 1795, die: ‘bevallige tooy’ voorschreef ‘bestuurd door nette eenvouwigheid.’ (514)


[1] (P.G.)

P.G. = Protestants(ch)e Godsdienst, en Nederland was in de 19e eeuw ook zeer verzuild. Uiteraard kon een protestantse uitbater van "eene gevestigde handelszaak" in het geheel geen katholieken employeren.

De moderne Nederlanders die dit vreemd vinden moeten maar denken dat het tegenwoordig nčt zo ligt, althans voor het gemoed van de meer Verdonkse Nederlander, tussen - zogeheten: ik heb deze barbaarse termen noch bedacht noch ingevoerd - autochtone en allochtone Nederlanders. De mens, en de Nederlander ook, is en blijft in doorsnee en aanleg toch overwegend een rationaliserende totalitaire ideologische aap.

Idee 1089.