Idee 1087.                                                

 

Wie tegenspraak meent te ontdekken tusschen de wyze waarop ik nu-en-dan 't woord ‘genie’ gebruik, en de betuiging dat ik niet weet wat daaronder verstaan wordt (1002, 1003, 1004) [1] bedenke dat de taal arm is (13, 486) en dat alleen zeer oppervlakkige denkers altyd met volkomen juistheid kunnen uitdrukken wat ze bedoelen [2]. Van anderen is niet meer te vorderen dan dat zy er naar trachten. En dit doe ik.

De lezer moet van goeden wille zyn.


[1] Wie tegenspraak meent te ontdekken tusschen de wyze waarop ik nu-en-dan 't woord ‘genie’ gebruik, en de betuiging dat ik niet weet wat daaronder verstaan wordt (1002, 1003, 1004)  

Ja, die tegenspraak is er inderdaad. Multatuli verklaarde zelf zowel wèl als géén genie te zijn (zie ook 77) maar gebruikte het word "genie" ook op een manier die m.i. niet past met het verschijnsel waar het op slaat. Ik heb dat uitgelegd onder 957 en in Vorstenschool 1 en onder 1002.


[2] dat alleen zeer oppervlakkige denkers altyd met volkomen juistheid kunnen uitdrukken wat ze bedoelen

Dit is in ieder geval een aardig aforisme, al kan het niet geheel waar zijn, omdat er immers heel veel heel eenvoudige zaken en verbanden zijn - 3 < 4 bijvoorbeeld - die ook niet-oppervlakkige denkers "met volkomen juistheid" kunnen weergeven. Was het anders, dan zouden de niet-oppervlakkige denkers niet kunnen overleven, en de slimmeren wellicht ook niet.

Idee 1087.