Idee 1076.                                                


De beweerde voorkeur voor anderen arbeid dan ons wordt opgedragen, is niet zelden afkeer van Óllen arbeid.


Hm, hm. Dit is nauwelijks beter dan "Velen zijn liever lui dan moe". 

Idee 1076.