Idee 1058b.                                                


[1]


[1] Letterkundige noot (très spécial, extra-ordinaire!): Hier staat niets omdat Idee 1058b kennelijk nooit bestaan heeft, niet in de Garmond-editie (verzorgd door M.'s weduwe) en niet in M.'s eigen editie met Funke.

Idee 1058b.