Idee 967.                                                


Wat we 't nageslacht zullen overleveren omtrent dien Thorbecke, blyft 'n raadsel, moeielyk anders optelossen dan door de stelling dat 'n bedorven Volk van-tyd tot-tyd behoefte voelt zich 'n Anstrich van geestdrift te geven door 't knielen voor 'n zelfgemaakt kalf. [1]


[1] Wat we 't nageslacht zullen overleveren omtrent dien Thorbecke, blyft 'n raadsel, moeielyk anders optelossen dan door de stelling dat 'n bedorven Volk van-tyd tot-tyd behoefte voelt zich 'n Anstrich van geestdrift te geven door 't knielen voor 'n zelfgemaakt kalf.

Ja, dat is zo. Maar ik weet wel wat het nageslacht overgeleverd is - of tenminste ... 't Was een bijzondere, verdienstelijke, voorbeeldige, inspirerende, krachtige, goede, nobele, bewonderenswaardige Nederlandse Leider, aan wie Ons Volk véél te danken heeft. Wat dan? De grondwet van 1848. En wat was daar dan zo bijzonder aan? Stilte, afgezien van onder moderne liberalen, die het dan hebben over de bijzondere, verdienstelijke, voorbeeldige enz. van Liberale Principes. Van Onze Leider. De Grote Thorbecke.

Idee 967.