Idee 961.                                                


‘Ge zult niet zweren by 't woord des Meesters’ heeft Pythagoras... vergeten te zeggen. [1] (52) Voorzag hy misschien dat men ten-allen-tyde meer lust hebben zou, te zweren by 't woord van allerlei leerlingen? 

Doch ik zegge u: zweert ganschelyk niet, noch by de mannen wier naam op us uitgaat, noch by hen die zich noemen met schotsche namen, noch by geleerden uit Lapland, noch by de beroemdhedens van over-zee - die morgen zullen vergeten zyn, al logeerden ze van-daag op 't Huis Ten-Bosch - noch by wien ook.

Voorwaar, voorwaar, al dat geciteer is luiheid en bedrog! [2] Luiheid om 't zelfdenken te ontwyken. Bedrog om de domme menigte te doen verbaasd staan over nagemaakte - d.i. valsche! - sleutels. Ik ontleen dit Idee aan den beroemden buitenlandschen... die of die. Zult ge me nu gelooven, lezer?


[1] ‘Ge zult niet zweren by 't woord des Meesters’ heeft Pythagoras... vergeten te zeggen.

Dit is in ieder geval weer een fraai aforisme.


[2] Voorwaar, voorwaar, al dat geciteer is luiheid en bedrog!

M. hanteert in dit hele idee Bijbelse taal, maar dat maakt het gezegde niet zinniger. Zoals ik al opmerkte: Wie citeert is tenminste eerlijk en kan zelf kennelijk niet beter.

Idee 961.