Idee 934.                                                


De grondgedachte der Ideen 100 en 303 komt me nog altyd juist voor. [1] Maar ik had me minder lauw en onbestemd moeten uitdrukken. Met iemand die op principes rydt, is 't niet genoeg ‘voorzichtig’ te zyn. Hierdoor zou men hoogstens zichzelf eenigszins kunnen waren tegen schade. Het is plicht - zoo voel ik - ook anderen te waarschuwen. En wat 303 aangaat, ik had moeten zeggen: principes zyn laaghartige voorwendsels ter plichtverzaking. [2] Ik schreef onlangs - ik meen in de noten op de nieuwe uitgaaf van de twee eerste bundels dezer Ideen, maar kan 't nu niet naslaan, en herhaling is zoo heel overbodig niet - dat de man die met levensgevaar 'n medemensch uit het water haalt, dit doet als 'n Newfoundlander, uit aandrift, zonder meer. Wees verzekerd dat 'n ander die by zoo'n gelegenheid geen hand uitsteekt, altyd 'n principe zal weten aantevoeren, dat hem veroorlooft - volgens hèm: gebiedt - 'n ellendeling te zyn. [3]


[1] De grondgedachte der Ideen 100 en 303 komt me nog altyd juist voor.

Mij niet, of althans: Niet juist uitgedrukt. Zie 933, 100, 303


[2] principes zyn laaghartige voorwendsels ter plichtverzaking.

Dit is echter veel beter, zeker met een 'vaak' ingevoegd als derde woord.


[3] dat de man die met levensgevaar 'n medemensch uit het water haalt, dit doet als 'n Newfoundlander, uit aandrift, zonder meer. Wees verzekerd dat 'n ander die by zoo'n gelegenheid geen hand uitsteekt, altyd 'n principe zal weten aantevoeren, dat hem veroorlooft - volgens hèm: gebiedt - 'n ellendeling te zyn.

Hm: Soms. Maar er zijn natuurlijk ook mensen, zoals huisartsen of brandweerlieden, die tamelijk principieel moeilijk of gevaarlijk werk doen, in ieder geval voor een deel uit morele overtuiging.

Idee 934.