Idee 1021.                                                


Maar men kan toch niet alles in 't Grieksch of Latyn zeggen? 

Hoe maakt het de Geschiedschryver, die wil aanduiden hoe Mlle Dejazet haar afkeuring uitte over het tweede huwelyk van Marie-Louise? [1] Ook die uitdrukking mag en moet bewaard blyven, omdat ze van vierdubbele beteekenis is. Ze schetst 'n volksgeest, 'n tydperk, 'n groot man en de fisionomie van alle restauratien. Dejazet heeft niet gezegd: Nom de dieu, si le grand homme m'avait fait l'honneur de me... de prendre le th avec moi, je ne me serais plus jamais permise de... rincer ma tasse!

Neen, dt heeft Dejazet niet gezegd! Wat ze zeide, was flinker, impudiek flinker!

Impudiek? Maar eilieve, de grisette, de vaudevilliste, de bohmienne, trok juist party vr pudeur, voor de ware die volgens haar - en my - zoo schandelyk in 't aangezicht werd geslagen door Hare Keizerlyke Hoogheid Mevrouw de Hertogin van Parma, geboren Allerfatsoenlykste Aartshertogin van Oostenryk!

Dejazet noemde, als Pythias, 'n lichaamsdeel by z'n naam. Marie-Louise ontzag zich niet, op haar eigen ziel te spuwen.

Ik stem voor Dejazet!

En we zouden een grooten stap verder zyn, als m'n lezers dit ook deden.


[1] Hoe maakt het de Geschiedschryver, die wil aanduiden hoe Mlle Dejazet haar afkeuring uitte over het tweede huwelyk van Marie-Louise?

Hetzelfde lichaamsdeel als in het vorige idee, deze keer in de mond van een 19e-eeuwse actrice. En Marie Louise was de tweede vrouw van Napoleon. De lezer mg trouwens blij zijn voor juffrouw Dejazet dat Napoleon niet met haar sliep, omdat zij tot 1875 leefde, en dan lang omgewassen zou zijn geweest.

Idee 1021.