Idee 525.                                                 


Al 't overige gelykstaande, is de kans op waarheid grooter in den man die iets zegt, dan in den hoorder. Grooter in schryver dan in lezer.

Ik verwed 'n Idee, dat 999 van de 1000 lezers - zelfs n deze weddingschap - niet letten op den onderstreepten aanhef van dit Idee.

En, lezer, als ge die weddingschap aangaat, deponeer uw inleg by 'n notaris. Ik wil geen bankroet lyden, als ik win.

En eischt ge zekerheid dat ik betalen zal, als ik verlies? Ziehier myn inleg: ik geloof dat ge u houdt voor die nen duizendsten lezer. Met dit Idee zult ge wel tevreden wezen.


Nee, niet echt en als gewoonlijk is mijn reden voor ontevredenheid logisch: Wie niets zegt spreekt geen onwaarheid, en wie iets zegt vergist zich regelmatig.

Idee 525.