Idee 524.                                                 


Het gemiddeld peil der lezers staat beneden 't gehalte van den gebrekkigsten schryver.


Alweer te algemeen geformuleerd - maar zie 526. Hoe het zij: Het grote verschil tussen de grote meerderheid van lezers en veel schrijvers is dat de lezers ofwel niets te zeggen hebben dat interessant is voor anderen om te lezen ofwel het vermogen missen wat ze te zeggen hebben goed te zeggen.

Idee 524.