Idee 523.                                                 


Geen schryver is verstandig genoeg om de domheid zyner lezers te begrypen.


Dit lijkt me te algemeen geformuleerd. Aanzienlijk beter en waarachtiger is dit: Multatuli verschilde zozeer van z'n tijdgenoten dat hij nauwelijks begreep hoe groot die verschillen waren en hoe alleen hij stond in veel opzichten - en toen hij dit eenmaal doorkreeg hield hij op met schrijven voor publiek.

Idee 523.