Idee 509.                                                 


Niets is grooter dan 't goede. Wie climax zoekt in woorden als: hoog, groot, grootsch, verheven, edel, enz. verspreekt zich als wie zeggen zou: ronder dan 'n bol.


Dit lijkt me ook meer luimig dan zinnig. "Goed, beter, best" is heel behoorlijk Nederlands en de onderscheidingen zijn zinnig en alledaags, en hebben te maken met het feit dat er veel ruimte is voor positiviteit van oordeel: Niet alle goede dingen zijn goed in dezelfde mate.

Er is wel iets voor te zeggen voor het - overwegend - vermijden van de overtreffende trap van "best", al is er ook hier goed Hollands beschikbaar: "allerbest". De reden om het te willen vermijden is vooral dat je daar aangeland snel toe bent aan "allerallerbest" etc. 

Idee 509.