Idee 507.                                                 


Klacht over ego´sme is ego´sme.


Alweer niet: Er is bijvoorbeeld niets onbehoorlijks of ego´stisch in het voorhouden aan kleine kinderen dat iedereen er baat bij heeft soms wat aftezien van het najagen van momentaan gevoeld eigenbelang.

Wie z'n eigen ego´sme verdedigt met de stelling dat iedereen ego´stisch is kan met recht tegengeworpen worden dat als dit al zo is niet iedereen ego´stisch is in dezelfde mate. Daarbij: Er bestaat wel degelijk altru´sme, dat het best zichtbaar is tussen ouders en kinderen. En er is redelijk eigenbelang en onmatig eigenbelang. (Grammatika is vaak een bruikbaar hulpmiddel bij vragen van ego´sme/altru´sme: Wie is het lijdend voorwerp? Wiens geluk wordt bedoeld door een handeling? Mijn of dijn?)

Idee 507.