Idee 506.                                                 


Ondankbaarheid is 'n uitvindsel van valsche weldoeners.


Nee. Je kunt evengoed zeggen: Misbruik van goedwillendheid komt niet voor.

Idee 506.