Idee 504.                                                 


Velen geven hun recruten voor soldaten uit. (267) Dit is aftekeuren. Maar dat zeer dikwyls soldaten zyn geslagen door recruten, is waar. Dit geschiedde echter niet omdat 'n recruut sterker is dan een goed soldaat, maar wyl recruten met hart, meer beduiden dan soldaten wier hart weg-geŽxerceerd is door domme of nalatige instructeurs.

Die instructeurs zyn wyzelf. Er was veel te doen met de indrukken die wy opvangen, als we ons de moeite gaven ze goed te gebruiken.


Hier ligt weer een diep filosofisch probleem. Maar eerst het "met hart" waarvan M. spreekt. Ik ga hier op in onder 73, 74, 136, 276. Kortweg: De zeer grote meerderheid van de mensen wordt gesocialiseerd en socialiseert zichzelf door zich te veranderen in acteur, poseur, rollenspeler die vrijwel volledig verdwenen is, ůůk voor zichzelf, in de rollen die hij speelt.

Dan het filosofisch probleem vervat in "Die instructeurs zyn wyzelf.". In overdrachtelijke zin is dit waar - maar wat zijn "wyzelf"? Hoe ontstaat het "zelf" uit aandoeningen van een lichaam? Wat ontwaakt als het lichaam wakker wordt? Hoe kan er iets ontstaan dat voorstellingen, oordelen, keuzes en fantasieŽn maakt en rollen kan spelen zelfs in de mate dat die rollen vervalsingen zijn van de werkelijke eigenschappen van de speler en de speler zelf misleiden?

Idee 504.