Idee 501.                                                 


 Die twee verstaan elkander niet beduidt in ons spraakgebruik: Ze liggen overhoop, ze twisten, ze zyn oneenig. Dit is zeer goed gezegd, en wie de uitdrukking: elkar niet verstaan, het eerst heeft gebezigd om tweedracht aanteduiden, was een denker. Er zou minder oneenigheid zyn, minder twist, ja zelfs minder vermeende ongelykheid van gevoelen, als men zich juist wist uittedrukken, en... als 't juist uitgedrukte ook met juistheid werd opgevat. Daarom schreef ik 10. Er ligt liefde in dat Idee.


Ja - maar er is ook veel voorgewend onbegrip.

Idee 501.