Idee 500.                                                 


De stryd om voorrang tusschen praktyk en theorie, berust - als véél stryd - op misverstand. Theorie die in de praktyk faalt, is: gebrekkige, valsche theorie... dat is: geen theorie. Al wat de theorie-menschen ten-laste leggen aan de praktyk, gaat verkeerde praktyk aan. En wat de practici afkeuren in de theoristen, komt voor rekening van would-be-theoristen.


Hm. "gebrekkige, valsche theorie" is wel degelijk theorie. En de hele tegenstelling is kennelijk uitgevonden door en voor domme mensen. Degenen die beweren "man van de praktijk" te zijn hebben zelden veel kennis of hersens.

Idee 500.