Idee 498.                                                 


De wetenschap heeft meer verplichting aan leeken, dan leeken aan de wetenschap.


Dit lijdt sterk aan vaagheid van uitdrukking. Immers, "de wetenschap" is een abstractie en abstracties hebben geen verplichtingen. Daarbij is ook de grootste wetenschapper leek in vrijwel alle wetenschappen. Ikzelf zou het kennelijk bedoelde zo verwoorden:

De wetenschappen worden bedreven in het belang van iedereen, en behoren toegankelijk te zijn voor iedereen met het benodigde talent.

Idee 498.