Idee 497.                                                 


Niets is gewoner dan een entomoloog in verrukking te zien, by 't beschouwen of beschryven van een schynbaar onaanzienlyk beestje. Zoo is voor den psycholoog elk exemplaar, van 't menschenras - al ware 't dan ook een gekorven exemplaar, ja misschien de sterk gekorvenen 't meest - zeer belangryk. Hy leest een boeienden roman, in gemoederen die onbeschreven - of ‘niet mooi’ beschreven - voorkomen aan de velen die zich niet toelegden op de schoone kunst van ontcyfering.


Ik ben 52 en heb veel meegemaakt maar nog nooit "een entomoloog in verrukking" gezien. Ook heb ik een doctoraal diploma in de psychologie, en terwijl ik tamelijk veel psychologen ken heb ik toch maar heel weinig psychologen in verrukking gezien - sterker: de weinigen van wie ik dit stellig weet (want ook verrukking kan gehuicheld worden) waren van 't andere geslacht in 'tzelfde bed.

Hoe het zij: Ook in de wetenschap wordt veel alsof gedaan, en de meeste wetenschappers in verrukking die ik gezien heb waren niet echt verrukt, maar bevonden zich op een wetenschappelijk congres waar het tonen van gespeelde verrukking tot de bon ton behoort. Wie geen verruktheid kan acteren als student over zijn professoren zal het vrijwel zeker niet ver brengen in een maatschappelijk carrière als wetenschapper, en al helemaal niet als hij zelf originele ideeën heeft.

Idee 497.