Idee 489.                                                 


Zoudt ge wel geloven, dat de man die daar loopt, van de familie is der Lusignan's, der koningen in partibus van Cyprus?

- Inderdaad, hy ziet er niet naar uit.

- Toch is het zo. Hy is een Puy de Montbrun, verwant aan 't huis van Savoye. Men kan de familin vry nauwkeurig verdelen in twee soorten: vervallen hoogheid en geklommen laagheid.

Wat leert ge hieruit?

- Dat adeltrots gek is.

- Ja, en meer nog. Dat de schoolmeesters verkeerd doen hun neuzen l te hoog op te trekken voor: ismen, Want het is met de talen als met de familin gegaan.

En voorbeeld uit duizenden. Het woord mens - of mensCH dan, als ge dien staart nodig oordeelt - is van n familie met het latynse mens=verstand. De gemeenschappelyke stamvader is 't sanskritse man, dat is: denken. Maar ik erken dat de grondbetekenis vry algemeen verloren is gegaan.


Ja. Of 't wr is dat "mens" van "denken" stamt via 't Sanskriet weet ik niet. Wel dat 't in het Latijn "ziel" ("geest", "bewust-zijn") betekent, en dat "homo sapiens" "denkend wezen" betekent.

Maar dit is n van de favoriete voorbeelden van M.'s ideen over taal waar ik onder 488 van sprak, en later nog herhaaldelijk op terug zal moeten komen.

Idee 489.