Idee 487.                                                 


Talen zyn vogelvry. Elke uitdrukking is 't eigendom van wie 'r vangt. [1]

Wanneer nu iemand kraaien verzamelt, en ge vindt z'n verzameling leelyk, geef ik u gelyk. Maar dat doe ik, niet omdat ik 't verzamelen afkeur, maar wyl ik niet van kraaien houd.


[1] "Talen zyn vogelvry. Elke uitdrukking is 't eigendom van wie 'r vangt."

Ja en nee: Een interessant feit is dat bijzonder veel geslaagde uitdrukkingen anoniem blijven - iemand bedacht 't voor het eerst; velen vinden de uitdrukking geslaagd; binnen korte tijd spreekt iedereen zo alsof dit vanzelf spreekt.

En ik zou wel eens een goede statistische studie willen zien naar de invloed van Multatuli op het Nederlands: Welke uitdrukkingen en manieren van schrijven zijn (geheel of gedeeltelijk) op hem te herleiden?

En als we het dan toch over de invloed van Multatuli's stijl en woordkeus hebben: Een belangrijke invloed die ooit heel bevrijdend moet zijn geweest maar nu niet meer telt zijn z'n talrijke aansporingen tot en voorbeelden van levend Nederlands en vrijmoedig onderzoek en opstelling. 

Idee 487.