Idee 481.                                                 


Wie niet werkt, zal niet eten zei 'n moralist in effecten. En hy kocht integralen.


Geen groter voorstander van bestaande moraal, bestaande rechten en plichten, en bestaande maatschappelijke verhoudeningen dan wie daar groot voordeel bij heeft.

Er is een kleine foutenmarge, maar over het geheel genomen kan men heel veilig de morele normen van een individu afleiden uit de hoogte van z'n inkomen.

Er is geen dwingender moralist dan eigenbelang - en niets minder welbegrepen dan eigenbelang. De voornaamste reden voor het menselijk ongeluk is niet-welbegrepen eigenbelang: Waangedachten in dienst van ego´sme. "Egoism and stupidity are the roots of all vice." Boeddha. Zie verder 423.

Idee 481.