Idee 474.                                                 


- M'nheer, ik heb my bedacht. Zou 't voor het debiet van m'n moeders baksel ook misschien beter zyn, als u - met m'n naam er by altoos, want dáárop komt het voornamelyk aan - als u schreef, dat ik 't wel met u eens was?

- Lieve Kappelman, dat kŕn niet. Dan verlies ik meer aan reputatie, dan uw mama by 't meeste succes kan winnen op 'r oliekoeken.


Ook hier wordt hetzelfde Neerlandse waarachtige sentiment dat ik in 473 aangaf naar hartelust uitgeleefd: Er is geen Neerlandse moraal zonder kasboek met batig saldo. Waar de doorsnee Neerlander voor leeft, om geeft, bij zweert, door wordt geďnspireerd, en in staat is voor te moorden en martelen is eigen geldelijk gewin. Alle andere in Neerland massaal gepraktiseerde waardes - if any - zijn hiervan afgeleid, mee verweven en van vergeven - en véél hypocrieter, want de Neerlandse geldlust heeft in ieder geval de deugd van eerlijk eigenbelang.

Idee 474.