Idee 470.                                                 

 

- M'nheer, ik ben 't niet met u eens...

- Vreeselyk! Zoudt gy 't met my ééns willen zyn?

- O, volstrekt niet!

- Welnu, dan hebt ge niet te klagen. Verheug u in 't bezit eener opinie die u past.


Juist.

Idee 470.