Idee 469.                                                 

 

- M'nheer, ik ben 't niet met u eens...

- Waarlyk? Nu, ik wensch u - en myzelf vooral! - continuatie van on-eensheid.


Dit is een herkenbaar gevoel, maar zoals M. snel leerde is er ook van verklaarde medestanders weinig werkelijk begrip of echte steun te verwachten.

Het onderliggend probleem is dat hooguit 1 op de 10.000 mensen in staat is tot originele standpunten van waarde op enig terrein, en dat de grote meerderheid van de resterende 9999 mensen geboren volgelingen zijn, op zoek naar leiders en voorgangers uit welbegrepen eigen onvermogen zichzelf te leiden of voor zichzelf te denken.

Idee 469.