Idee 467.                                                 

 

M'nheer, ik ben 't niet met u eens...

- Heel natuurlyk. Gy zyt het ‘eens’ met de meerderheid. Draagt ge 's nachts een slaapmuts?

- Ja...

- Met 'n pluim?

- Ja... een groote! M'n vrouw zegt dat-i me byzonder goed staat...

- Ziedaar de reden van uw ‘niet-eens’ zyn met my. Ik draag géén slaapmuts, weetge. En gy behoort tot de eenszynige klasse der velen die wèl mutsen dragen... met of zonder pluim dan.


Ook hier geeft M. een fraai voorbeeld hoe de kwestie te weerleggen, maar hier is dat in de context van de Ideen een stuk zinniger dan in het voorgaande Idee: Multatuli verdedigde in het publiek zeer vele minderheidsstandpunten en had feitelijk z'n hele publicerende leven lang weinig medestanders.

Idee 467.