Idee 466.                                                 - M'nheer, ik ben 't niet met u eens...

- Zyt ge in Egypte geweest?

- Neen.

- Waarom niet?

- Wel... ik ben nooit daarheen gegaan.

- Juist. Als gy den weg hadt afgelegd, dien ik heb afgelegd, zoudt ge in Egypte geweest zyn. Tot zoo-lang, is uw opmerking dat ge daar niet geweest zyt, vry onbelangryk.


Dit is een uitstekend voorbeeld hoe de kwestie te verleggen. Overigens is M. inderdaad in Egypte geweest, terugreizend naar Europa na de Lebak-geschiedenis beschreven in de "Max Havelaar".

Idee 466.