Idee 465.                                                 


- M'nheer, ik ben 't niet met u eens...

- Ik dank u. Ik dacht wel dat ik de waarheid zeide. Maar 't is aangenaam daarvan nu-en-dan een nieuw blyk te vinden.


Zie 1.

Idee 465.