Idee 464.                                                 


Misschien weten wy allen juist evenveel. Er zal wel iets als horror vacui wezen in ons gemoed. Doch gewoonlyk wordt dit vacuum gevuld met onnoodig vulsel. Toen ik 'n kleine jongen was, kende ik al de namen der koningen van Juda en Israel. Nu weet ik waar de drukker woont, die straks dit Idee zal op de pers leggen. Dat wist ik toen niet. Aristoteles wist dingen die Max niet weet. Maar Max weet waar de beste taartjes te-koop zyn, en hoe hy z'n moeder moet belezen om er een te krygen. Dit wist Aristoteles weer niet. Cicero wist niet wat 'r na z'n dood zou gebeuren met z'n hoofd. Nu weet dit elke latynsche schooljongen, die weer op zyn beurt niet veel weet de officiis, of de oratore, en waarschynlyk heel verlegen zou hebben gestaan tegen-over Verres. Later, als hy iets weten zal van plichten, redenary, en van landvoogden die ter verantwoording moeten geroepen worden, zal-i misschien wer vergeten hebben waar de beste taartjes te koop waren.

Ik vrees, ik vrees, dat wy maar ruimte hebben voor een bepaald quantum.

Als dit waar is, noem ik 't zeer verdrietig. Maar 't is een spoorslag te-meer, om nauwkeurig te letten op hoedanigheid, rangschikking en gebruik der goederen die we inslaan in 't bekrompen magazyn.


Nee. Uiteraard hebben "wy maar ruimte hebben voor een bepaald quantum." Maar dit verschilt van persoon tot persoon, terwijl ook het gebruik dat men maakt van wat men heeft sterk afhangt van scherpzinnigheid, doorzettingsvermogen, interesse etc.

Mij komt het voor dat HET grote menselijke probleem is dat de grote meerderheid weinig weet en slecht redeneert - vergeleken met een kleine minderheid, die het zelden voor het zeggen had, en nooit veel macht had, maar die wel de grote ideen en werken van beschaving, kunst en wetenschap bedacht en gemaakt hebben. Dat het zojuist gestelde k geldt voor de grote meerderheid van de huidige wetenschappers en kunstenaars, die in doorsnee en meerderheid zo bijzonder niet zijn, doet hier niets aan af.

Idee 464.