Idee 463.                                                 Meer-weten en minder-weten liggen zeer naby elkander.

(
155) Maar er is groot verschil in het toepassen van 't weinige dat wy weten.


Ook hier ben ik het meer niet dan wel mee eens. Vooral het "Meer-weten en minder-weten liggen zeer naby elkander." dunkt mij vooral een mening die luiaards en domoors zal gerieven.

Idee 463.