Idee 462.                                                 


Niet begrypen is 'n verkeerde gewoonte.

Het toelichten der laatste drie IdeeŽn gaat het bestek ener noot te buiten. Al myn arbeid is een voortdurende stryd tegen 462.


Ik vrees dat niet begrijpen ook vaak 'n kwestie van gebrek aan vermogen om te begrijpen is - al is 't ook zo dat het vaak zeer moeilijk te bepalen is of 'n Nederlander iets niet begrijpt dat niet geheel rijmt met z'n belangen of pretenties, of doet-alsof ie dat niet begrijpt waarvan het niet-begrijpen 'm zo goed uitkomt.

Wat betreft "Al myn arbeid is een voortdurende stryd tegen 462.": Ik zou zeggen dat Multatuli's voortdurende strijd tegen leugen en domheid was.

Zie verder 502.

Idee 462.