Idee 460                                                 Er zyn weinig fouten - ja, misschien geene - die niet voortkomen uit luiheid.


Dat geloof ik niet. Domheid, onwetendheid, wensdenkerij, lafheid, karakterloosheid en veel andere fouten hebben weinig met luiheid van doen en veel met gebrek aan vermogens of ego´sme. (Boeddha: "Domheid en ego´sme zijn de wortels van alle ondeugden.")

Het past ongetwijfeld zeer goed bij de waarachtig Neerlandse deugd van universele gelijkwaardigheid (zie 155), maar er is toch iets ongeloofwaardigs aan: "Jao keik es, w'rom ik cheen Dafinsie of IJnstijn bin? Man, muh benne allemaol chelijkwaordig in onsuh feine dommokraasie. Mein talentuh binnuh so choed as die fan jauw of hullie. Ik bin alleenig un beetjuh lui, ha, ha, ha."

Idee 460