Idee 458                                                 Ik kryg daar 'n brief van Jan de Witt. De man is boos omdat ik, naar hy beweert, in 452 hem verward heb met 'n... nicht - geloof ik - die burgemeester-pensionaris van Dordrecht geweest is. Ook zegt-i dat ik vl fouten maak van dien aard, onder anderen in 135, waar ik den heer Thorbecke laat afvaardigen door Kralingen. Dit moet, geloof ik, Urk of Schoklandwezen. Ik beken myn verregaande onwetendheid, en zou heel verlegen zyn, als ik byv. den naam moest noemen van de Staten-bode die, op 21 Juni 1672, des avends te half elf, De Witt vergezelde, toen deze, by 't verlaten der vergaderkamer van de Hollandsche Staten, werd aangevallen door Cornelis de Bruyn, Pieter de Graeff, en Adolf Borrebach. Ook weet ik den naam niet van den beul die 't vonnis uitvoerde - onthoofding! - dat, ten-zoen van dit feit, onder De Witt's invloed, werd uitgesproken tegen Jacob de Graeff, den broeder van een der daders. Er is veel, zr veel, dat ik niet weet. Ik kan zelfs aan 't nageslacht niet meedeelen, hoe de dragonders heetten die gedurende de heuchelyke Novemberfeesten van 1863, in last hadden den heer Thorbecke te beschermen tegen l te nadrukkelyke uiting der volksliefde. Ook is 't my onmogelyk die behoefte aan bescherming over-een te brengen met de populariteit van iemand, wiens aanzien 't produkt wezen zou van de kieswetterig uitgedrukte vox populi. Eens-voor-al, ik erken z weinig te weten... dat ik me byna ryp voel voor hollandsch minister, of voor schryver van staatskunstige auteurs-levensgangen. Dus: Thorbecke is niet van Kralingen, en de burgemeester van Dord of Schiedam - ik weet niet recht - heette Cornelis, of zoo-iets, en de andere oudnicht heette Jan. Nu weten wy 't eens-voor-altyd, hoop ik.

Het vleesch is nog altyd zeer duur.


Enigszins terzijde: Vl mensen maken fouten van geschiedkundige aard zonder ze te corrigeren. Ik schrijf dit een maand of 8 na de moord op Fortuyn, en heb sindsdien uit zeer vele monden en pennen vernomen dat dit "de eerste politieke moord in Nederland" zou zijn, of - zeer geleerd! - "de eerste politieke moord in Nederland sinds Willem de Zwijger" (mr. Janssen van Raaij, een kennelijk altijd bezopen populistische politieke carrire-maker).

"Gegen Dummheit kmpfen selbst die Gtter vergebens" - maar is het z moeilijk elementaire vaderlandse geschiedenis te kennen, en iets te weten van de gebroeders De Witt of, veel recenter, de evidente politieke moord op 116.000 Nederlanders vanwege hun vermeende ras, tussen 1941 en 1945?! Of menen die tientallen politici en journalisten die ik naar "de eerste politieke moord in Nederland sinds Willem de Zwijger" heb horen verwijzen dat dit geen politieke moorden waren? (Trouwens, voor wie aan letterlijkheid hecht, gezien "in Nederland": Ook in Nederland waren concentratiekampen waar mensen vermoord werden.)

Idee 458