Idee 284.                                                 


't Voorgaand nummer bevat 'n paar honderd IDEEN die ik niet schreef, omdat ik daarin werd verhinderd door kommer. [1]

Is dit 'n IDEE? Ja en neen. Ný niet, maar over jaren zal 't stof geven tot IDEEN aan die de geschiedenis zullen schryven van onzen tyd.

Jammer dat Victor Hugo den juisten titel die er passen zou op zulke geschiedenis, heeft weggekaapt om dien te maken tot uithangbord van 'n roman

  Toen ik dit schreef had ik 't werk dat zoo grooten opgang maakte niet in-handen gehad, en begreep den titel verkeerd. Ik meende dat de schryver daarin "Ellendelingen" tentoonstelde, van de soort die my stoorden in m'n arbeid. Toen ik later 't vod las - gedeeltelyk slechts, omdat ik tyd, oogen en stemming noodig heb voor beter dingen - bemerkte ik dat ik me vergist had. Tot m'n groot genoegen ontwaar ik thans dat het fabrieksmerk van den faiseur Victor Hugo zeer aan 't dalen is. Des te gegronder is alzoo de klacht in 't nu volgend nummer.


[1] 't Voorgaand nummer bevat 'n paar honderd IDEEN die ik niet schreef, omdat ik daarin werd verhinderd door kommer.

Wat betreft kommer, zie mijn commentaar bij 112 waar ik kort inga op mijn sterke vermoeden dat M. bipolair depressief was (wat kunstenaars heel wat vaker overkomt, wanneer men 't statistisch onderzoekt, dan niet-kunstenaars).

Maar geheel afgezien van waar M. wel of geen aanleg voor gehad zou hebben:

De smaad, laster, en tegenwerking waaraan Multatuli werd blootgesteld door de grote meerderheid van z'n tijdgenoten, en de grote persoonlijke risico's die hij bewust liep en, met steun van z'n eerste vrouw, zijn vťťl minder goed in beeld gebracht in de biografieŽn die over hem geschreven zijn dan rechtvaardig zou zijn geweest, en zoals blijkt uit de delen 8 - 25 van de VW.

En wat betreft "over jaren zal 't stof geven tot IDEEN aan die de geschiedenis zullen schryven van onzen tyd ": Het is ZEER te wensen dat iemand die goed kan schrijven (en dus geen Neerlandicus is) het materiaal van de delen 8 - 25 van de VW gebruikt om eindelijk eens een behoorlijke geschiedenis van Nederland van 1850 - 1900 schrijft die geweven is rondom Muiltatuli's gepubliceerd en ongepubliceerd proza, de reacties daarop, en de achtergronden daarvan.

Tenslotte: Les Misťrables is inderdaad - zie 285 - een saai en sentimenteel, nee: larmoyant, boek, en ik heb er ook niet ver in gelezen.

En verdomd: We lezen enigszins tot onze verbazing in de werken van M. zelf dat 't woord faiseur kennelijk tÚch niet van de prachtnaam van de Neerlandistieke prachtprofessorale voorzitter van 't prachtvolle zogeheten "Multatuli-Genootschap" afgeleid is, wat - zoals mijn lezers ongetwijfeld niet weten - een Genootschap is ter bevordering van de belangen des Boekhandelaars en Letterkundigen vooral, die Multatuli als 't aambeeld gebruiken voor hun ambities bezoldigd wetenschappelijk ambtenaar te worden.

Dooie schrijvers kunnen zich namelijk niet verweren tegen prostitutie van hun IDEEN. En er zijn de afgelopen 25 jaren vele makkelijke goedbetaalde luizenbaantjes te verkrijgen aan Nederlandse universiteiten, waar men aangesteld wordt als ambtenaar, tot verderf van de wetenschap.

Idee 284.