Idee 246.                                       


Hoogmoed is de moed om hoog te staan. Neem daarvan eens 'n proef, gy nederigheidskramers, en wees eens inderdaad nederig - d.i. wr - door te erkennen dat uw nederigheid iets heel anders is dan nederigheid. (107-110, 220-223)


Anders: Hoogmoed is de moed een zelfstandig individu te zijn en te blijven, ook temidden van grote massa's domme en egostische conformisten. Zie 73, 74, 423, 447.

In Holland is hoogmoed buitengewoon zeldzaam onder echte Hollanders, om welke reden er bijv. in de 2e Wereldoorlog zoveel gecollaboreerd werd in Nederland, en bijv. in Srebrenica zo'n 8000 burgers vermoord werden die beschermd hadden moeten worden door Nederlandse militairen en ministers, die zichzelf daar publiekelijk toe verplicht hadden - en zelfs niet de persoonlijke moed hadden voor de media te verklaren dat de zogenaamde "Safe Haven" helemaal gn "Safe Haven" was.

Wie niet werkelijk hoogmoedig is, is werkelijk gewetenloos. (Mijn vader was een buitengewoon hoogmoedig mens, lezer, en had meer karakter dan de hele Neerlandse legertop+regering van 1995 bij elkaar.)

Idee 246.