Idee 163.                                       


Bidden is aan die schaar vragen of ze zoo goed wil zyn, ditmaal niet toetehappen omdat er iets tusschen haar kaken ligt, dat we gaarne willen heelhouden!

Bidden zou dus, als 't niet kinderachtig was, een misdadige poging zyn om de Natuur te verlokken tot wanorde.


Ik heb nooit gebeden, en genoot een athe´stische opvoeding, die me veel religieuze onzin bespaard heeft. (Zie bijv. 138.)

Maar dit IDEE is niet helemaal juist, al ben ik 't eens met de fundamentele overweging dat het rationeel gezien onzin is zich op de knieŰn te werpen om met veel misbaar iets dat niet bestaat te smeken te doen wat men graag 't geval zou zien maar zelf niet vermag tot stand te brengen.

Wat rationeel gezien onzin is, kan echter emotioneel soelaas bieden, en daarmee toch nog ergens goed voor zijn. Ook is 't zo dat bidden geen "misdadige poging" tot iets kan zijn, aangezien het een pogen van iets onmogelijks is.

Afgezien van 't emotionele soelaas dat bidden mogelijk biedt aan wie toch al niet al te goed redeneert is 't natuurlijk een ijdele en nogal lachwekkende - gewoonlijk bovendien ego´stische - bezigheid een macht die vrijwel zeker niet bestaat te verzoeken te doen wat vrijwel zeker niet kan.

Ik vind het echter van de vele onzinnige religieuze geloofsuitingen ÚÚn van de minst schadelijke en kwalijke, want ik vind het veel erger om anderen te bedreigen met martelingen, verbrandingen en pijnigingen na of vˇˇr de dood, omdat die anderen gelieven een ander geloof te hebben dan de mensen-liefhebber die 'm bang maakt met hoezeer zijn God ongelovigen in deze God kastijdt en straft.

Een andere normale religieuze geloofs-uiting die me zeer veel meer tegenstaat dan bidden is de eis dat men de gelover en z'n geloof hoogacht, respecteert, bewondert vanwege z'n geloof en pretentie van moraal.

Het is wellicht noodzakelijk dat domme mensen - die tot de eugenetische revolutie plaatsgevonden heeft de grote meerderheid vormen - een dom geloof met domme praktijken koesteren om zichzelf een fantastisch lapmiddel te verschaffen voor de lasten en het lijden die het leven met zich meebrengt voor iedereen.

Het is echter een schande dat anderen niet naar waarheid mogen zeggen wat de gebruikelijke waarheid is over religieuze gelovers en geloven:

Hun geloof is dom en vals, hun praktijken zijn kwalijk, hun kennis is gering, hun beschaving is armzalig, en hun moraal bestaat overwegend uit gehuichel, en dat iemand als ik dit niet zou mogen zeggen vanwege "het respect" dat ik en "men" zou behoren te hebben voor religie.

Nu, waanzin vergt medelijden, geen respect, en 't enige relevante verschil dat ik zie tussen gewone en godsdienst-waanzin is dat gewone waanzin iemand meestal onvrijwillig overkomt, terwijl men godsdienst-waanzin bijna altijd over zichzelf afroept door eigen schijnheiligheid en valsheid. En 't enige geldige excuus voor religiositeit is domheid.

Idee 163.