Idee 94.                                                 

Iets kan maar éénmaal geschieden. Iets kan worden opgevat, overgebracht, verhaald, beschreven, op oneindig veel wyzen. Daarom:

                         leugen:waarheid = oneindigheid:één

't Is mogelyk dat iets niet geschied is. Toch kan 't worden verzonnen, overgebracht, verhaald, beschreven, op oneindig veel wyzen. Dan is 't nog erger:

                         l:w = oneindigheid:NUL.

Die verhoudingen zyn om van te schrikken. Er komen waarachtig kemelvellen te kort!

Tsja. De grondgedachte, dat er maar één waarheid is, die als een eenzaam vlotje op een kolkende oceaan van onwaarheden drijft (en daar vaak door verzwolgen wordt), is waar, evenals de gedachte dat één enkele waarheid op talloos veel manieren verwoord, verbeeld, of in wiskunde of diagrammen omgezet kan worden.

Maar de gegeven wiskundige vergelijkingen gaan wiskundig mank, want met het begrip oneindigheid kun je zó niet rekenen - immers, een oneindigheid is geen natuurlijk getal, zoals wel verondersteld wordt in de vergelijkingen.

En als iets niet geschiedt is dan volgt niet de NUL als in de tweede gelijkheid, maar hoogstens dat wat niet geschiedt dan tot de leugen gerekend zou moeten worden, aangezien er maar twee relevante alternatieven in rekening worden gebracht.

Zie ook 1, 11 en 124.

Idee 94.